Naše služby

Provozujeme dopravní zdravotnickou službu. Zajišťujeme dopravu raněných a nemocných nejen na základě příkazu
od lékaře, ale i pro samoplátce (cizince, nepojištěné pacienty nebo pro ty, kteří z nějakého důvodu nemají nárok na sanitku).

Zabezpečujeme také sekundární transporty, které jsou realizovány především mezi zdravotnickými zařízeními. Realizace transportů řídí naše operační středisko s kvalifikovaným personálem.

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme zubní pohotovost v pavilonu B1.

Zubní pohotovostní služba (PS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotních zařízení.

Na zubní PS jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému registrujícímu lékaři.

Dále jsou ošetřováni samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Zubní pohotovost je Vám k dispozici v akutních, neodkladných a nezbytně nutných případech při náhlých změnách zdravotního stavu. Není určena pro běžné vyšetření nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Také veškerá další ošetření/vyšetření navazující na zde provedené úkony je třeba si zajistit u Vašeho registrujícího lékaře.

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 17:30 – 22:30
So, Ne a svátek: 07:30 – 22:30
Po naplnění kapacity pohotovostní zubní ambulance je příjem pacientů do ordinace uzavřen; poslední vstup pacienta do ordinace je ve 22:00, tj. 30 minut před koncem ordinační doby. Děkujeme za pochopení.

 BĚŽNÉ ÚKONY
–          Trepanace zubů (u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění).
–          Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.
–          Zábrusy ostrých hran poškozených zubů traumatizujících měkké tkáně.
–          Odlehčující zábrus do skusu (např. u poúrazových periodontitid).
–          Incize u kolemčelistních abscesů, není-li již indikováno ošetření na klinice.
–          Lokální ošetření u parodontitid — výplachy, drény.
–          Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti — výplachy, drény.
–          Prosté extrakce zubů indikované ošetřujícím, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě (nikoliv na přání pacienta; komplikované chirurgické extrakce jsou směrovány s doporučením ošetření na ambulantní stomatochirurgie, případně na stomatochirurgickou kliniku).
–          Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
–          Záněty ústní sliznice — např. ošetření slizničních erosí, jako jsou afty, dekubity od protéz, ulcerózní gingivitidy, herpetické stomatitidy.
     –      Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností ordinace).

VÝKONY, KTERÉ NA ZUBNÍ POHOTOVOST NEPATŘÍ (nejde o výkony neodkladné péče)
–          Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.
–          Protetické úkony s výjimkou provizorního nasazení vlastní krycí korunky u živých zubů;
úpravy snímacích náhrad.
–          Definitivní zubní výplně (u ojedinělých kazů či vypadlých výplní je možnost přiložení provizorní výplně, nikoliv ošetřování vícečetně devastovaného chrupu, byť jen vložkami).
–          Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či radixů jen na přání pacienta, není-li na základě vyšetření medicínsky neodkladně indikováno; zhotovování RTG snímků na přání pacienta (např. pro jiného ošetřujícího či podobně).

 

 

 

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme dětskou pohotovost.

Dětská pohotovost je specializované zdravotnické zařízení poskytující akutní péči dětem od novorozeneckého věku do adolescence. Je vybavena dětskými lékaři a diagnostickými prostředky a slouží k rychlému poskytnutí odborné péče při akutních onemocněních a poraněních u dětí.

 

Pohotovosti nezajišťují dlouhodobou péči, preventivní prohlídky nebo rutinní péči o chronická onemocnění. Jejich cílem je poskytnout naléhavou lékařskou pomoc a zajistit správnou diagnostiku a léčbu v případě akutních zdravotních situací.

 

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 19:00 – 06:30
So, Ne a svátek: nepřetržitě

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme dospělou pohotovost.

Dospělá pohotovost je zdravotnické zařízení poskytující akutní lékařskou péči pro dospělé pacienty v naléhavých situacích. Je vybavena specializovanými lékaři a diagnostickými nástroji a slouží k rychlému zajištění péče při akutních zdravotních problémech, jako jsou bolesti, zranění nebo urgentní stavy.

Pohotovosti nezajišťují dlouhodobou péči, preventivní prohlídky nebo rutinní péči o chronická onemocnění. Jejich cílem je poskytnout naléhavou lékařskou pomoc a zajistit správnou diagnostiku a léčbu v případě akutních zdravotních situací.

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 19:00 – 06:30
So, Ne a svátek: nepřetržitě

Nabízíme zajištění zdravotnické asistence na sportovních nebo kulturních akcích. Podle povahy akce lze zajistit přítomnost lékaře, zdravotní sestry či zdravotnického záchranáře. Disponujeme plně vybavenými vozy, které odpovídají platným předpisům.

Zajišťujeme zdravotní repatriace neboli převoz nemocného či zraněného klienta zpět do České republiky. Pro převoz máme několik typů vozů a průběh cesty může být s různým zdravotním personálem.

Ve spolupráci s klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu, realizujeme transporty novorozenců v inkubátorech.
Tyto transporty přijímáme na žádost zdravotnické záchranné služby nebo jakékoliv porodnice. Naše technika je tak nedílnou součástí i takzvaného ECMO týmu (extrakorporální membránová oxygenace – metoda využívaná v intenzivní medicíně, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce).
Pro novorozence vyrážíme v rámci celé ČR (ojediněle i za hranice), s veškerou k tomu potřebnou technikou a lékařským týmem.

DEZINFEKCE STROJOVÁ

Disponujeme dezinfekčním přístrojem Nocospray od společnosti OXY’PHARM, který slouží pro důkladnou dezinfekci i těžko přístupných míst dopravních prostředků (či místností). Provádíme jí na sídle společnosti nebo je možnost přistavit vozidlo s dezinfekcí na lokaci klienta. Dezinfekce je plně hypoalergenní a není nutno jí opakovat. Trvání celé procedury trvá cca 30 minut.

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Školení laické první pomoci zajišťují naši lektoři a jiný zdravotnický personál, a to i v prostorách klienta. Školení trvá v minimální dotaci 2 hodin, do maximálního počtu 20 osob. Při školení používáme trenažér pro nácvik kardiopulmonární resuscitace (KPR) včetně využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Výstupem může být certifikát vč. prezenční listiny pro personální účely.

Pragomedika s.r.o. – Nestátní zdravotnické zařízení
Ke Kašně 100/4
142 00 Praha 4 – Písnice

 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedené
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9666,
datum zápisu 19. Května 1992

© Všechna práva vyhrazena 2022

Odesláno

Pracovní nabídka:

naše služby