Naše služby

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová pojišťovna bank a spořitelen

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

 • pro pacienty, kteří nemají sjednáno české veřejné zdravotní pojištění.
 • pro občany České republiky, kteří jsou odhlášeni z českého veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že nemáte uzavřeno žádné pojištění, které byste u nás mohl použít k úhradě za lékařské ošetření, jste náklady povinen uhradit Vy jako pacient (v případě dítěte do 18 let jeho rodič nebo zákonný zástupce). Bude požadována platba pouze v hotovosti v české měně dle ceníku, který je vyvěšen v prostorách lékařské pohotovostní služby.

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme zubní pohotovost v pavilonu B1.
Zubní pohotovostní služba (PS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotních zařízení.
Na zubní PS jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému registrujícímu lékaři.
Dále jsou ošetřováni samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
Zubní pohotovost je Vám k dispozici v akutních, neodkladných a nezbytně nutných případech při náhlých změnách zdravotního stavu. Není určena pro běžné vyšetření nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Také veškerá další ošetření/vyšetření navazující na zde provedené úkony je třeba si zajistit u Vašeho registrujícího lékaře.

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 17:30 – 22:30

So, Ne a svátek: 07:30 – 22:30


Po naplnění kapacity pohotovostní zubní ambulance je příjem pacientů do ordinace uzavřen; poslední vstup pacienta do ordinace je ve 22:00, tj. 30 minut před koncem ordinační doby. Děkujeme za pochopení.

BĚŽNÉ ÚKONY


 • Trepanace zubů (u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění).
 • Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.

 • Zábrusy ostrých hran poškozených zubů traumatizujících měkké tkáně.
 • Odlehčující zábrus do skusu (např. u poúrazových periodontitid).
 • Incize u kolemčelistních abscesů, není-li již indikováno ošetření na klinice.
 • Lokální ošetření u parodontitid — výplachy, drény.

 • Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti — výplachy, drény.
 • Prosté extrakce zubů indikované ošetřujícím, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě (nikoliv na přání pacienta; komplikované chirurgické extrakce jsou směrovány s doporučením ošetření na ambulantní stomatochirurgie, případně na stomatochirurgickou kliniku).
 • Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
 • Záněty ústní sliznice — např. ošetření slizničních erosí, jako jsou afty, dekubity od protéz, ulcerózní gingivitidy, herpetické stomatitidy.
 • Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností ordinace).

VÝKONY, KTERÉ NA ZUBNÍ POHOTOVOST NEPATŘÍ (nejde o výkony neodkladné péče)

 • 
Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.
 • Protetické úkony s výjimkou provizorního nasazení vlastní krycí korunky u živých zubů;
úpravy snímacích náhrad.
-          Definitivní zubní výplně (u ojedinělých kazů či vypadlých výplní je možnost přiložení provizorní výplně, nikoliv ošetřování vícečetně devastovaného chrupu, byť jen vložkami).
 • Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či radixů jen na přání pacienta, není-li na základě vyšetření medicínsky neodkladně indikováno; zhotovování RTG snímků na přání pacienta (např. pro jiného ošetřujícího či podobně). 

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme dětskou pohotovost.

Dětská pohotovost je specializované zdravotnické zařízení poskytující akutní péči dětem od novorozeneckého věku do adolescence. Je vybavena dětskými lékaři a diagnostickými prostředky a slouží k rychlému poskytnutí odborné péče při akutních onemocněních a poraněních u dětí.

Pohotovosti nezajišťují dlouhodobou péči, preventivní prohlídky nebo rutinní péči o chronická onemocnění. Jejich cílem je poskytnout naléhavou lékařskou pomoc a zajistit správnou diagnostiku a léčbu v případě akutních zdravotních situací.

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 19:00 – 06:30
So, Ne a svátek: nepřetržitě

V areálu Thomayerovy nemocnice provozujeme pohotovost pro dospělé.

Dospělá pohotovost je zdravotnické zařízení, které poskytuje akutní lékařskou péči pro dospělé pacienty mimo běžnou ordinaci lékaře. Je to důležitá součást zdravotnického systému, která zajišťuje péči v naléhavých případech, kdy není možné nebo vhodné čekat na návštěvu u běžného praktického lékaře.

Dospělá pohotovost je vybavena specializovanými lékaři a zdravotnickým personálem, kteří mají zkušenosti s naléhavou péčí.

Pohotovosti nezajišťují dlouhodobou péči, preventivní prohlídky nebo rutinní péči o chronická onemocnění. Jejich cílem je poskytnout naléhavou lékařskou pomoc a zajistit správnou diagnostiku a léčbu v případě akutních zdravotních situací.

ORDINAČNÍ DOBA:

Po – Pá: 19:00 – 06:30
So, Ne a svátek: nepřetržitě

Pragomedika s.r.o. – Nestátní zdravotnické zařízení
Ke Kašně 100/4
142 00 Praha 4 – Písnice

 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedené
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9666,
datum zápisu 19. Května 1992

© Všechna práva vyhrazena 2022

Odesláno

Pracovní nabídka:

naše služby