Naše přednosti

Rodinná firma rozvíjející se ve spolupráci s firmou MEDIRECO a.s.

Zdravotnický vyškolený personál s lidským přístupem

Společnosti má 30let zkušeností

Popis společnosti

Společnost Pragomedika s.r.o. je nestátní zdravotní zařízení, které dlouhodobě zajišťuje lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a zubního lékařství (LPS) a to v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4, Krči.

Historie společnosti

Společnost byla, jako jedna z prvních, založena v roce 1992 s předmětem podnikání v oblasti zdravotně dopravní služby pro pacienty a občany hl. m. Prahy. Pragomediku s.r.o. založil a zkušeně vedl jediný zakladatel a vlastník MUDr. Karel Geipl, který zemřel v roce 2015. Společnost pokračovala ve své činnosti pod vedením jeho dcery až do roku 2021, kdy se jediným společníkem a vlastníkem společnosti stala společnost Medireco, a.s., která ji začlenila jako součást svého holdingového uspořádání a provozuje ji i v současné době.

Součástí nového holdingového uspořádání byla, mimo jiné, delimitace části společnosti, která zajišťovala dopravní služby pacientů a občanů, a to jak na území republiky, tak i v zahraničí jako repatriační převozy pacientů smluvních zdravotních pojišťoven.

Současné zaměření

V současné době se činnost Pragomediky s.r.o. plně soustředí na společensky významné a nedostatkové zajišťování a poskytování LPS, po níž je stále rostoucí společenská poptávka. S vědomím významu LPS, jako služby veřejného zájmu, zajišťuje Pragomedika s.r.o. tuto službu jako jeden ze svých prioritních úkolů.

Provozování LPS je z hlediska organizace a zajištění požadované úrovně poskytované péče o pacienty velmi náročné, a to zejména po stránce získání a udržení kvalifikovaného a odborně způsobilého zdravotnického personálu. Výkon LPS je dán zcela přesně vymezenými zákonnými pravidly, jejichž dodržování je přísně kontrolováno.

Poskytováním LPS je dle zákona o zdravotních službách pověřeno Hl. m. Praha, které nad smluvními zajišťovateli vykonává, prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, odborný a ekonomický dohled. Bez součinnosti a finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy by LPS nebylo možno zajistit.

Naše služby

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Pondělí – pátek – 19:00 – 6:30

Sobota, Neděle, svátky – nepřetržitě 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Pondělí – pátek – 19:00 – 6:30

Sobota, Neděle, svátky – nepřetržitě 

Lékařská pohotovostní služba zubní

Pondělí – pátek – 17:30 – 22:30

Sobota, Neděle, svátky – 7:30 – 22:30

Aktuality
aktuality

Změna sídla

Dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti Pragomedika s.r.o.,IČ: 452 77 087. Novým sídlem společnosti a současně nová fakturační adresa s platností od 23.4.2024

aktuality

Změna DIČ

Dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se naší společnosti.Od 1.1.2024 je naše skupina DPH skupiny.Nové DIČ je: CZ 699 003 488.S ohledem na tuto skutečnost

Volná místa

Lékař pro dospělé na LPS

Lékař pro dospělé na LPS

Zubní lékař na LPS

Zubní lékař na LPS

Lékař pro děti a dorost na LPS

Lékař pro děti a dorost na LPS

Pragomedika s.r.o. – Nestátní zdravotnické zařízení
Ke Kašně 100/4
142 00 Praha 4 – Písnice

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9666,
datum zápisu 19. Května 1992

© Všechna práva vyhrazena 2022

Odesláno

Pracovní nabídka:

Hlavní strana